Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Partnerzy

Łukasz Bajer

Opiekun Kluczowych Klientów w firmie Arrow ECS (dystrybutora VAD rozwiązań w branży IT), odpowiedzialny m.in. za obsługę partnerów/integratorów oraz dobór rozwiązań w zakresie składowania i zabezpieczenia danych. Bierze udział w konsultacjach i projektowaniu systemów, współdziała z największymi integratorami IT w Polsce. Z sukcesem realizuje projekty zarówno dla klientów z sektora publicznego oraz prywatnego. Od 6 lat specjalizuje się w zakresie rozwiązań związanych z ochroną i przechowywaniem danych w tym systemami kopii zapasowych, systemami dyskowymi i taśmowymi, archiwizacją, wirtualizacją.

Marek Bigosiński

Absolwent, a następnie pracownik Politechniki Poznańskiej. W latach 90-tych włączył się aktywnie w nurt transformacji ustrojowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Od 1996 roku pełni funkcję wicedyrektora w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych. Jest współautorem programu informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce, prowadzonego od 1992 r. przez WOKiSS. Podstawowym założeniem było stosowanie jednolitych i zintegrowanych rozwiązań informatycznych, spójnych z administracją rządową i zespoloną. Z jego inicjatywy od 2000 roku odbywają się cykliczne spotkania informatyków samorządowych w ramach Klubu Informatyka Samorządowego. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRziST, kieruje projektami informatycznymi z obszaru e-administracji i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Piotr Flakus

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 20 lat związany z branżą IT. Odpowiada za techniczne konsultacje z Klientami w zakresie rozwiązań SAN/NAS oraz wirtualizacji serwerów i sieci w konfiguracjach wysokiej dostępności. Odpowiada za wdrażanie systemów wirtualizacji serwerów (VMware, Hyper-V) i sieci oraz systemów bezpieczeństwa opartych o platformę Palo Alto (sprzętową jak i w środowisku sieci definiowanych programowo NSX).

Robert Gawlak

Kierownik Działu Sprzedaży w firmie Rekord Systemy Informatyczne. Powiązany z branżą IT od kilkunastu lat z czego od 2005 roku w zakresie administracji samorządowej. Wcześniej administrator sieci opartej o rozwiązania Novell NetWare. Ukończył kierunki studiów w zakresie informatyki oraz zarządzania a także rozszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami w szczególności metodologię PRINCE2. Odpowiedzialny m.in. za koordynowanie sprzedaży dla klientów z sektora publicznego. W wolnych chwilach zapalony biegacz i maratończyk.

Michał Iwański

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Ink. - na stanowisku presales konsultant.

Anna Kolenda-Parakiel

Absolwentka kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Politechnice Poznańskiej. Od początku kariery zawodowej związana z poznańskim integratorem systemów teleinformatycznych, gdzie zdobywała wiedzę techniczną z zakresu nowoczesnych rozwiązań sieciowych. Od 2017 roku pracuje na stanowisku Product Manager oprogramowania do zarządzania dostępem do sieci komputerowej NACVIEW.

dr Marcin Kraska

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze elektronicznej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych.  Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Autor studiów wykonalności, analiz finansowych, artykułów, opracowań i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Mariusz Misiek

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, od ponad 15 lat jest związany zawodowo z rynkiem ICT. Obecnie odpowiada za obszar integracji usług i danych w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie opracowuje architekturę warstwy integracji, strategię API, wprowadza platformę IT będącą fundamentem dla e-usług w administracji oraz wspomaga rozwój centrum kompetencji DevOps w tymże obszarze. Posiada również bogate doświadczenie w strategii i architekturze IT, zarządzaniu projektami oraz zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Zajmował się wdrażaniem projektów i doradztwem IT dla Klientów m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Francji oraz Niemczech. Poza szeroko rozumianą informatyką, interesuje się również rynkiem startupów, literaturą S-F oraz językami obcymi.

Jacek Orłowski

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 2008 roku monitoruje i sprawdza w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Pisze artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuje na konferencjach branżowych. Opiekun merytoryczny m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz Forum Kierowników IT w Administracji. Od początku kariery zawodowej związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkoli i doradza w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Paweł Pawlak

Menadżer ds. Kluczowych Klientów w firmie EVER odpowiedzialny m.in. za wprowadzanie do oferty nowych rozwiązań UPS oraz rozwój Kanału Partnerskiego. Z sukcesami realizuje projekty dla sektora publicznego oraz prywatnego. Bierze udział w projektowaniu oraz budowaniu koncepcji zasilania gwarantowanego - od prostych rozwiązań 1-fazowych po zaawansowane urządzenia 3-fazowe. Od 14 lat związany ze sprzętem i branżą IT.

Michał Pierzchalski

Członek zespołów projektowych CEIDG i Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Ekspert Ministerstwa Rozwoju. Brał udział w opracowywaniu głównych założeń CEIDG, postępowań przetargowych na jego realizację oraz na bieżąco zajmuje się rozwojem i utrzymaniem systemu. Współpracuje z wieloma instytucjami administracji publicznej zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej (MF, GUS, KRUS, ZUS, KRS, KRK) oraz podmiotami współpracującymi przy realizacji prowadzonych projektów.

Tomasz Ratajczak

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne UAM Poznań. Aktualnie specjalista ds. rewitalizacji w firmie JFPK Sp. z o.o. oraz uczestnik studiów podyplomowych specjalność analityk systemu GIS na Wydziale Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Bogate doświadczenie w zakresie rewitalizacji przy wykorzystaniu narzędzi GIS potwierdzone certyfikatami. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi GIS w badaniach planistycznych.

Sławomir Rudkowski

Konsultant ds. rozwiązań MDS&IT. Posiada 18 lat doświadczenia zawodowego w branży IT. Specjalizuje się w rozwiązaniach do zarządzania kosztami i produkcji dokumentów jak również integracji ich z systemami obiegu dokumentów i archiwizacji. Poprzez lata doświadczeń od stanowiska samodzielnego handlowca w dużych organizacjach, do etapu zbudowania i zarządzania działem sprzedaży, zdobył gruntowną wiedzę o rynku dóbr inwestycyjnych w Polsce. Szczególnie w przypadku małych i średnich firm jak i  dużych przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych. Jest osobą otwartą na nowe pomysły, a szczególnie na przygotowanie nowych rozwiązań IT w zakresie ogólnie pojętego - zarządzania i obiegu dokumentów. Jego „znakiem rozpoznawczym”  jest przygotowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, często „szytych na miarę” i wychodzących naprzeciw potrzebom Klientów i rynku, reasumując – jest „uzależniony” od nowych wyzwań i realizacji nowych pomysłów biznesowych dotyczących świata dokumentów. W Arcus S.A. odpowiada za wsparcie działu handlowego, Partnerów i Klientów w zakresie zintegrowanych rozwiązań zarządzania drukiem. Prywatnie miłośnik rajdów samochodowych i wędkowania.

Kazimierz Schmidt

Zajmuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności dokumentu elektronicznego i systemami elektronicznego zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (aktualnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji). Członek i aktywny uczestnik zespołów roboczych, w tym międzyresortowych, przygotowujących zasady postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej. Merytorycznie zaangażowany w prace związane z przygotowywaniem aktów prawnych odnoszących się do doręczania dokumentów elektronicznych i postępowania z nimi w sposób zapewniający wiarygodność gromadzonej dokumentacji. Autor artykułów o zarządzaniu dokumentacją w postaci elektronicznej oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW. Ostatnio wspiera zespół roboczy przygotowujący projekt ustawy wdrażającej eIDAS.

Marcin Stasiaczek

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej. Od początku kariery zawodowej współpracuje z samorządami w obszarze funduszy unijnych i zamówień publicznych. Od ponad 3 lat pracuje w spółce Rekord SI jako specjalista ds. handlowych. Odpowiedzialny m.in. za inicjowanie i koordynowanie projektów dla klientów z sektora publicznego. Wolny czas spędza aktywnie – jeździ na rowerze i chodzi po górach.

Maciej Sytek

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za pracę Departamentu Zdrowia, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Departamentu Gospodarki. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historii, oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami na Wyższej Szkole Bankowej. Na przestrzeni lat był menażerem i trenerem biznesu. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zadań doradczych i kadrowych.

Marcin Szokalski

Od 2010 r. zaangażowany w projekt budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od 2013 r. bierze udział w realizacji działania uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu CEIDG. W projekcie odpowiada m.in. za aspekty prawne. Autor analiz i propozycji zmian przepisów związanych z działalnością gospodarczą i e-administracją. Uczestniczył w opracowaniu głównych założeń systemu CEIDG i projektowaniu uruchamianych usług. Współpracuje z przedstawicielami organów administracji publicznej, użytkownikami systemu CEIDG i EPK, partnerami oraz wykonawcami zewnętrznymi. Zajmuje się doskonaleniem udostępnionych usług oraz wsparciem merytorycznym obsługi i użytkowników systemów MR.

Anita Szymańska

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM Poznań oraz Ekonomia specjalność: ekonomia regionalna i integracja europejska UP Poznań. Aktualnie specjalista ds. rewitalizacji w firmie JFPK Sp. z o.o. oraz uczestnik studiów podyplomowych specjalność analityk systemu GIS na Wydziale Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Bogate doświadczenie w zakresie rewitalizacji przy wykorzystaniu narzędzi GIS potwierdzone certyfikatami. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi GIS w badaniach analitycznych.

Patryk Wąsowicz

Pracuje w firmie Canon od 2014 r. Zajmuje stanowisko Office Product Marketing Manager i odpowiada za marketing biurowych urządzeń drukujących Canon z serii imageRUNNER oraz imageRUNNER ADVANCE. Z branżą IT związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie, jakie zdobył pracując m.in. u jednego z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu pozwala mu lepiej zrozumieć potrzeby klientów. Studiował na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia społeczna.

Anna Weber

Kierownik projektu węzeł krajowy (eID) w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA. Kierowała projektami Centralnego Rejestru Sprzeciwów (POLTRANSPLANT) oraz Systemu Odznaczeń Państwowych (Kancelaria Prezydenta). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego.

Piotr Wojciechowski

Z wykształcenia inżynier elektryk, w firmie Vertiv jako członek Działu Technicznego odpowiedzialny za dobór rozwiązań z zakresu systemów zasilania gwarantowanego. Od czterech lat bieże udział w kluczowych projektach firmy jako inżynier wsparcia techniczengo. Wspiera klientów, projektantów, uzytkowników oraz dział handlowy w prawidłowym wyborze urządzeń i systemów do zasilania aplikacji o znaczeniu krytycznym. Od 15 lat związany z branżą zasilania gwarantowanego oraz energetyką dla sektora przemysłowego oraz data center.
 

Kajetan Wojsyk

Zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej i pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyki stosowania informatyki w administracji publicznej. Współautor komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Robert Wolewiński

Z produktami EPSON związany od ponad 20 lat. W firmie CORSO Sp.J. (Autoryzacja Producenta na Sprzedaż i Serwis na Polskę północną) zajmuje się sprzedażą i marketingiem profesjonalnych rozwiązań z zakresu drukarek wielkoformatowych i urządzeń biznesowych. Główne linie produktowe to urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki i skanery wielkoformatowe, dedykowane do zastosowań CAD/GIS/POS oraz w administracji. W ofercie urządzeń biznesowych prócz wysokowydajnych drukarek atramentowych odpowiedzialny za sprzedaż skanerów biznesowych wraz z oprogramowaniem do elektronicznego obiegu dokumentów.
 

Daniel Zapała

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Przez ostatnie lata pracował u czołowych firm m.in. Hewlett-Packard oraz ACER gdzie w zespołach techniczno-sprzedażowych był odpowiedzialny za największe instytucje z sektorów Administracji Publicznej. Obecnie, od trzech lat, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach  z rodziny Think (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.